Детальний опис клавіш клавіатури

Багато хто не любить клавіатуру. Їм здається, що клавіатура призначена лише для друку. А Ви знаєте, що за допомогою клавіатури можна повністю управляти комп`ютером?

У цій статті я зібрала опис для всіх клавіш клавіатури, щоб спробувати полегшити вам життя.

клавіатура комп`ютера

Опис клавіш клавіатури

Головним пристроєм ручного введення інформації є клавіатура. За допомогою клавіатури здійснюється введення даних в пам`ять комп`ютера (тексту і чисел), а також управління його роботою. Стандартна клавіатура має 101 клавішу, за допомогою яких можна згенерувати 256 різних символів.

Всі клавіші поділяють на такі групи:

  • алфавітно-цифрові клавіші;
  • клавіші управління курсором;
  • функціональні клавіші;
  • керуючі клавіші;
  • цифрові клавіші.

Для появи підказки клацніть по зацікавила вас клавіші.

Алфавітно-цифрові клавіші

Алфавітно-цифрові клавіші є найчисленнішою групою клавіш. Вони містять зображення букв, цифр, знаків дій, знаків пунктуації та деяких інших знаків. Натискання на ці клавіші приводить до появи відповідних знаків на екрані.

У клавіатурах, які використовуються в Росії та ближньому зарубіжжі, клавіші цієї групи містять крім зображень латинських букв ще зображення букв російського алфавіту. Перемикання між англійською та російською розкладками (при роботі в середовищі Windows) здійснюється натисканням комбінації клавіш Ctrl + Shift або Alt + Shift.

Набір комбінації клавіш на клавіатурі здійснюється наступним чином: під час натискання клавіш, а іншу клавішу натискаємо і відпускаємо, після чого відпускаємо першу клавішу. Якщо в комбінацію входять три клавіші, то утримуються натисненими перші дві, а третя - натискається і відпускається.

Введення великих літер здійснюється натисканням відповідних клавіш з утримуючи клавішу Shift. Так само, за допомогою клавіші Shift, здійснюється набір верхнього знака на клавішах цифр. Так, наприклад, для введення лівої круглої дужки (потрібно натиснути комбінацію клавіш Shift + 9. тут 9 є нижній знак на клавіші зі знаками 9 і (.

Якщо потрібно вводити тривалий час тільки великі літери, то можна зафіксувати великі букви, натиснувши клавішу Caps Lock. При цьому загоряється відповідний індикатор на клавіатурі. Тепер, при натисканні на клавішу з літерою на екран буде виводитися велика буква, а для набору малої літери потрібно додатково натиснути клавішу Shift. дія клавіші Caps Lock не поширюється на клавіші, які мають не букви, а знаки.

Функціональні клавіші.

функціональні клавіші

Функціональних клавіш F1, ..., F12 різні програми приписують різні дії. Тому в загальному випадку, можна лише сказати, що натискання на клавішу F1 призводить до виведення довідки по роботі з програмою (хоча і тут бувають винятки). З довідки, в більшості випадків, можна дізнатися про призначення інших функціональних клавіш.

F1 - Виклик «Довідки» Windows. При натисканні з вікна будь-якої програми - виклик довідки даної програми.F2 - Перейменування виділеного об`єкта на робочому столі або в провіднику.

F3 - Відкрити вікно пошуку файлу або папки (на робочому столі і в провіднику).

F4 - Відкрити список, що випадає (наприклад, список рядки адреси у вікні «Mой комп`ютер» або в провіднику).

F5 - Оновлення активного вікна (відкритої веб-сторінки, на робочий стіл, провідника).

F6 - Перемикання між елементами екрану у вікні або на робочому столі. У провіднику і Internet Explorer - переміщення між основною частиною вікна і адресним рядком.

F7 - Перевірка правопису (в Word, Excel).

F8 -При завантаженні ОС - вибір режиму завантаження. Включення розширеного виділення тексту в Word. Виділення фрагмента від початкового до кінцевого положення курсору відбувається без утримання клавіші Shift. Друге натискання клавіші F8 виділяє слово, найближчим до курсора. Третє - що містить його пропозицію. Четверте - абзац. П`яте - документ. Зняти останнім виділення найпростіше натисненням поєднання клавіш Shift + F8. Вийти з режиму можна клавішею Esc.

знання гарячих клавіш Word`a дозволить будь-якому стати справжнім віртуозом при наборі і верстці тексту

F9 - У деяких програмах оновлення виділених полів.

F10 - Виклик меню вікна.

F11 - Перехід в повноекранний режим і назад (наприклад, в Internet Explorer).

F12 - Перехід до вибору параметрів збереження файлу (Файл - Зберегти як).

Цифрові клавіші.

Блок цифрових клавіш, що знаходиться праворуч, може працювати в двох режимах: в режимі введення цифр і в режимі управління переміщенням курсора. Перемикання між цими режимами здійснюється за допомогою клавіші NumLock. Світіння індикатора NumLock свідчить про те, що цифрові клавіші знаходяться в режимі введення цифр. Ці клавіші дублюють клавіші з цифрами з блоку алфавітно-цифрових клавіш, але є більш зручними при введенні числової інформації.

Клавіші.

Більшість клавіш (іноді їх називають спеціальними) розміщені серед алфавітно-цифрових клавіш. У цих клавіш належать клавіші Ctrl, Shift, Enter, Alt, Ctrl, Enter, CapsLock і деякі інші. Клавіші Shift, Alt, Ctrl, як правило, використовуються в комбінаціях з іншими клавішами. За допомогою таких комбінацій (по іншому - клавішних команд) розширюються можливості клавіатури. Дії з тих чи інших клавішних команд визначаються програмою, з якою в даний час працює комп`ютер. Нижче вкажемо призначення деяких клавіш і їх комбінацій, який підтримується більшістю програм.

клавіша Esc скасовує виконання поточної операції.

клавіша Enter завершує введення команди, даних, підтверджує вибір пункту меню і т.п.

комбінація Ctrl + Alt + Del виводить на екран список програм (відкриває вікно Диспетчера завдань), що виконуються комп`ютером в даний момент. При цьому, роботу кожної з цих програм можна завершити. Повторне натискання цієї комбінації клавіш призводить до перезавантаження комп`ютера. При роботі в середовищі MS-DOS використання такої комбінації відразу ж призводить до перезавантаження, без виведення списку працюючих програм.

кнопка Pause часто дозволяє призупинити роботу програми, а комбінація Ctrl + Break завершити роботу поточної програми.

клавіша Del (Delete) видаляє символ над курсором, а клавіша Backspace - зліва від курсора.

клавіша Ins (Insert) перемикає режим вставки символів в режим заміни символів і навпаки. У режимі заміщення, символи, які вводяться, просто «затирають» старі. В режимі вставки символів, символи, які вводяться, рухати вправо символи, що знаходяться праворуч від курсора.

Tab - Введення позицій табуляції при наборі тексту. Переміщення фокуса за елементами. Наприклад, переміщення між робочим столом, кнопкою «Пуск», панеллю «Швидкий запуск», панеллю задач і системним треєм. Переміщення по елементам (в т. Ч. Посиланнях) відкритого документа. Alt + Tab - перемикання між вікнами.

Alt - використовується спільно з іншими клавішами, модифікуючи їх дію.

Ctrl + Win + Altнаприклад, Alt+буква - виклик команди меню або відкриття колонки меню. Відповідні букви в меню зазвичай підкреслені (або спочатку, або стають підкресленими після натискання Alt). Якщо колонка меню вже відкрита, далі для виклику конкретної команди можна натиснути клавішу з літерою, яка підкреслена в цій команді. Те саме можна сказати і до відкритого контекстного меню.

Ctrl - використовується в поєднанні з іншими клавішами. наприклад, Ctrl + C - копіювати, Ctrl + V - вставити, Ctrl + Alt + Del - відкрити диспетчер задач Windows.

Більш докладно про ПОЄДНАННЯ КЛАВІШ В WINDOWS ви можете прочитати ось тут.

Win ( «Start») - відкриває меню «Пуск».

Про те, які додаткові можливості дає використання Клавіші WINDOWS, ви можете дізнатися з цієї статті

AppsKey - виклик контекстного меню для виділеного об`єкта (рівносильно клацання правою кнопкою миші).

Enter - Підтвердження вибору. Те ж, що і подвійне клацання по об`єкту. Натискання на активну в даний момент кнопку в діалозі. Часто - натискання на кнопку «за замовчуванням» в діалозі. При введенні команд з клавіатури - завершення введення команди і перехід до її виконання. При наборі тексту - перехід до нового абзацу.

Управління курсором і додаткові клавіші.

управління курсоромСтрілки вгору, вниз, вправо і вліво - Дозволяють переміщуватись по пунктам меню. Зрушують курсор введення в відповідну сторону на одну позицію. Дія даних клавіш у багатьох програмах може бути модифіковано з допомогою службових клавіш, в першу чергу SHIFT і CTRL.

Home - переміщення курсору на початок поточного рядка документа або в початок списку файлів.

End - переміщення курсору в кінець поточного рядка документа або в кінець списку файлів.

PageUp / PageDown - переклад курсору на одну сторінку вгору або вниз. Поняття «сторінка» зазвичай відноситься до фрагменту документа, видимому на екрані. Використовується для «прокрутки» вмісту в поточному вікні.

PrtScn (Print Screen) - Робить знімок екрана і поміщає його в буфер обміну. Alt + PrtScn - копіювання скріншоту поточного активного вікна (додатки) в буфер обміну.

ScrLk (Scroll Lock) - відноситься до службових клавішах. Її коротка розшифровка - блокування прокрутки. Призначена для такого режиму виведення на екран, при якому натискання клавіш управління курсором веде до зрушень не курсора як такого, а всього вмісту екрана. Зараз ця клавіша задіюється для зазначеної мети вже дуже рідко, але, наприклад, в Exсel вона працює. Це дуже зручно при редагуванні великих таблиць.

Поділися в соц мережах:
Cхоже

Увага, тільки СЬОГОДНІ!