Налаштування основних елементів інтерфейсу реєстру.

У цій статті розглянемо, як за допомогою нескладних прийомів можна налаштувати або змінити режими роботи деяких найбільш популярних елементів інтерфейсу.

Робочий стіл

В даному розділі ми зупинимося на деяких елементах Робочого столу: папках Документи і Комп`ютер, Кошик і ін.

документи

За допомогою системного реєстру можна змінити текст підказки, яка відображається на екрані при підведенні покажчика миші до значка Документи на Робочому столі. Для цього слід в розділі реєстру HKEY_CLASSES_ROOT CLSID {450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103} змінити значення строкового параметра InfoTip (він також може мати розширений строковий тип). У вікні редагування, яке відкривається при виконанні команди Змінити контекстного меню, необхідно з клавіатури ввести необхідний текст (наприклад, Робоча папка) і натиснути кнопку OK (рис.1).

Мал. 1. Редагування підказки

Можна внести необхідні зміни і за допомогою REG-файлу. Для цього необхідно в реєстрі встановити покажчик миші на даний параметр і експортувати його. Після внесення відповідних змін імпортуємо REG-файл до реєстру. Нижче наведено REG-файл (розташування на компакт-диску - Файли реєстру Інтерфейс InterMoiDoc.reg), після імпорту якого до реєстру буде змінений текст підказки.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT CLSID {450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}]

«InfoTip» = »Робоча папка»

Після виконання зазначених дій потрібно оновити Робочий стіл (за допомогою відповідної команди контекстного меню Робочого столу). Результат можна побачити при підведенні покажчика миші до значка Документи: текст підказки зміниться відповідно до введеного значенням.

Кореневий розділ реєстру HKEY_CLASSES_ROOT будується на основі вмісту двох гілок: HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Classes і HKEY_CURRENT_USER Software Classes. Таким чином, зміни можна вносити не тільки в підрозділ гілки реєстру HKEY_CLASSES_ROOT CLSID, але і в підрозділи гілок HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Classes CLSID або HKEY_CURRENT_USER Software Classes CLSID (при цьому зміни автоматично будуть вноситися і в вміст кореневого розділу HKEY_CLASSES_ROOT) . При цьому слід враховувати, що зміни, зроблені в підрозділі кореневого розділу HKEY_CURRENT_USER будуть замінювати собою вміст підрозділу кореневого розділу HKEY_LOCAL_MACHINE, так як є настройками користувача, а не системи.

Можна також приховати з контекстного меню значка Документи команду Властивості. Для цього використовується гілка реєстру HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer (при відсутності розділу його потрібно створити). У ній потрібно створити REG_DWORD-параметр NoPropertiesMyDocuments і привласнити йому значення 1.

Кошик

Як відомо, стандартним способом перейменувати Корзину на Робочому столі неможливо, оскільки відповідна функція в контекстному меню, що викликається клацанням правою кнопкою миші на значку Кошик, відсутня. Однак системний реєстр дозволяє вирішити цю задачу за допомогою строкового параметра LocalizedString, розташованого в розділі HKEY_CLASSES_ROOT CLSID {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}. Необхідний варіант назви, наприклад Всякий сміття, слід ввести з клавіатури в вікні редагування параметра (рис. 2).

Мал. 2. Перейменування Кошики

Зміни вступлять в силу після поновлення Робочого столу за допомогою відповідної локальної функції.

Змінити назву Кошики можна і за допомогою параметра (За замовчуванням) наведеної гілки реєстру. Однак якщо перед системою постане питання про те, значення якого параметра потрібно використовувати для імені Кошики, вона вибере значення параметра LocalizedString, так як він має більший пріоритет.

Є й інші параметри, за допомогою яких можна змінити назву Кошики. Вище ми говорили про те, що параметр LocalizedString має найбільший пріоритет, але якщо бути точніше, це не зовсім так. Наприклад, спробуйте змінити значення параметра (За замовчуванням) гілки реєстру HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer CLSID {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}, оновити Робочий стіл і подивитися на назву Кошики. Як бачите, назва Кошики змінилося. Причому змінилося тільки для даного користувача (попередні параметри змінювали назву Кошики для всіх користувачів системи). А тепер спробуйте створити в цій же гілці реєстру параметр LocalizedString і подивитися на результат.

Існує ще одна оригінальна можливість, яку надає реєстр Windows Vista - повне потрібно відображати назву Кошики. Для цього просто потрібно створити в розділі реєстру HKEY_CLASSES_ROOT CLSID {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} ShellFolder строковий параметр WantsFORDISPLAY, що не має ніякого значення. В результаті система не буде враховувати описані вище параметри зміни назви значка Кошики при її побудові. На рис. 2.3 ви можете побачити приклад приховування назви значків Кошик і Комп`ютер.

Рис.3. Результат заборони присвоєння імені піктограм Кошик і Комп`ютер

Ще однією можливістю, яку надає реєстр Windows, є зміна значка Кошики. Для цього потрібно скористатися гілкою реєстру HKEY_CLASSES_ROOT CLSID {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} DefaultIcon. Вона може містити три параметра строкового типу:

Empty - визначає шлях до BMP-файлу значка порожній Корзіни-

Full - задає шлях до BMP-файлу значка повної Корзіни-

(За замовчуванням) - визначає шлях до BMP-файлу значка Кошики в поточний момент часу.

Наведені вище параметри також знаходяться в галузі реєстру HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer CLSID {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} DefaultIcon. Параметри цієї гілки переважають налаштувань з гілки HKEY_CLASSES_ROOT CLSID {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} DefaultIcon.

Інші елементи Робочого столу

При необхідності можна в правому нижньому кутку Робочого столу вивести номер версії і збірки Windows. Для цього слід в розділі реєстру HKEY_CURRENT_USER Control Panel Desktop створити REG_DWORD-параметр PaintDesktopVersion і привласнити йому значення 1. Результат показаний на рис. 4.

Мал. 4. Відображення номера збірки і версії Windows

Дані зміни вступлять в силу тільки після перезавантаження комп`ютера.

Приховування або відображення

Щоб приховати всі елементи Робочого столу за винятком панелі завдань і кнопки Пуск, слід в розділі реєстру HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer створити REG_DWORD-параметр NoDesktop і привласнити йому значення 1. При присвоєння даному параметру значення 0 або при видаленні його з реєстру приховані елементи знову будуть відображатися. У всіх випадках результат стане видно після перезавантаження комп`ютера.

Слід враховувати деякі особливості даного параметра. Наприклад, після завдання йому значення 1 перестає працювати контекстне меню Робочого столу, а при подвійному натисканні лівої кнопкою миші на робочому столі розкривається меню Пуск. При наступному подвійному натисканні лівої кнопкою миші меню Пуск згортається.

Крім Робочого столу, можна редагувати вміст і інших об`єктів Windows. Для цього також потрібно додати або видалити підрозділ, що відповідає необхідному об`єкту, використовуючи такі гілки реєстру:

HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Explorer ControlPanel NameSpace - визначає значки, що знаходяться на Панелі управління-

HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Explorer MyComputer NameSpace - задає значки, розташовані в папці Комп`ютер

HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Explorer NetworkNeighborhood NameSpace - визначає значки, розташовані в папці Мережа.

Вище ми розглядали спосіб видалення значка Кошики з Робочого столу. Аналогічно, видалити різні значки можна не тільки з Робочого столу, але і з папки Комп`ютер. Для цього потрібно створити REG_DWORD-параметр з ім`ям, відповідним потрібного значку, і привласнити йому значення 1. Цей параметр потрібно створити в галузі реєстру HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer HideMyComputerIcons.

Існує і нестандартний спосіб приховування значка непотрібного об`єкта. Для цього слід присвоїти REG_DWORD-параметру Attributes, розташованому в галузі HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer CLSID "номер непотрібного об`єкта» ShellFolder, значення ffffffff (або в двійковому форматі привласнити значення 00 00 10 00). Можна також скористатися гілкою реєстру HKEY_CLASSES_ROOT CLSID "номер непотрібного об`єкта» ShellFolder. При цьому даний об`єкт буде приховано з усіх елементів Windows (з Робочого столу, з вікна Комп`ютер, Панелі управління і т. Д.).

Якщо ж з Робочого столу потрібно видалити значок браузера Internet Explorer або папки Мережа, то можна скористатися наступними параметрами REG_DWORD-типу гілки HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer:

NoInternetIcon - якщо значення даного параметра дорівнює 1, то значок браузера Internet Explorer не буде доступний широкому на Робочому столі-

NoNetHood - при встановленні значення цього параметра рівним 1 значок Мережа не буде доступний широкому на Робочому столі.

Це єдиний спосіб повного видалення зазначених значків з Робочого столу. Після його використання ці значки більше не будуть відображатися в списку панелі інструментів, яку можна розташувати на панелі завдань. В іншому випадку значки будуть відображатися в зазначеному списку, навіть якщо ви видалите їх з Робочого столу за допомогою команди Видалити їх контекстного меню.

Нижче наведено REG-файл (розташування на доданому до книги компакт-диску - Файли реєстру Інтерфейс NoIE_NetworkIcon.reg), який видаляє ці значки з Робочого столу.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer]

«NoInternetIcon» = dword: 00000001

«NoNetHood» = dword: 00000001

Після внесення змін комп`ютер потрібно перезавантажити.

Панель завдань

Панель завдань в Windows Vista також можна налаштовувати за допомогою реєстру.

Налаштування Панелі завдань. Попередньо розглянемо набір параметрів, що дозволяють обмежити роботу Панелі завдань. Всі вони мають тип REG_DWORD і розташовані в галузі реєстру HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer:

LockTaskbar - якщо значення даного параметра дорівнює 1, то переміщення панелі завдань буде запрещено-

TaskbarNoRedock - при встановленні значення цього параметра рівним 1 буде заборонено переміщення панелі завдань в інший кут екрану-

TaskbarNoResize - якщо значення даного параметра дорівнює 1, то зміна розміру панелі завдань буде запрещено-

TaskbarNoThumbnail - при встановленні значення цього параметра рівним 1 над завданнями Панелі завдань не будуть відображатися ескізи завдань при наведенні на них покажчика миші.

Зміни, що вносяться за допомогою останніх трьох параметрів, вступають в силу тільки після перезавантаження комп`ютера.

Область повідомлень.

В правому куті панелі завдань розташована область повідомлень. Вона призначена для того, щоб відображати значки запущених програм (як правило, використовуються для швидкого доступу до основних функцій програм), годинник, а також різні спливаючі повідомлення.

Обмеження можливостей даної області здійснюється за допомогою параметрів REG_DWORD-типу, розташованих в галузі реєстру HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer.NoTrayItemsDisplay - якщо значення даного параметра дорівнює 1, то область повідомлень міститиме лише годинник-

TaskbarNoNotification - при встановленні значення цього параметра рівним 1 буде заборонено відображення спливаючих повідомлень в області уведомленій-

NoAutoTrayNotify - якщо значення даного параметра дорівнює 1, то буде заборонено автоматичне приховування невикористовуваних значків області уведомленій-

HideClock - при встановленні значення цього параметра рівним 1 буде заборонено відображення годин в області уведомленій-

HideSCABattery - якщо значення даного параметра дорівнює 1, то в області повідомлень не буде доступний широкому індикатор батареі-

HideSCANetwork - при встановленні значення цього параметра рівним 1 в області повідомлень не буде доступний широкому значок мережі-

HideSCAVolume - якщо значення даного параметра дорівнює 1, то в області повідомлень не буде доступний широкому значок регулятора гучності.

Відключити можливість відображення спливаючих повідомлень в області сповіщень можна і за допомогою параметра REG_DWORD-типу EnableBalloonTips, розташованого в галузі реєстру HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer Advanced. Для цього даному параметру потрібно присвоїти значення 0.

Зміни вступають в силу після перезавантаження комп`ютера.

Панелі інструментів.

Крім області повідомлення, меню Пуск і кнопок відкритих в даний момент вікон, на панелі завдань можуть розташовуватися стандартні панелі інструментів. Наприклад, Адреса, Зв`язки, Робочий стіл, Швидкий запуск (відображається за замовчуванням).

Існує можливість установки деяких обмежень на роботу цих панелей інструментів. Для цього застосовуються такі параметри REG_DWORD-типу гілки реєстру HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer.

NoToolbarsOnTaskbar - якщо значення даного параметра дорівнює 1, то буде заборонено відображення стандартних панелей інструментів-

TaskbarNoAddRemoveToolbar - при встановленні значення цього параметра рівним 1 буде заборонено додавання нових і видалення вже відображаються панелей інструментів-

QuickLaunchEnabled - якщо значення даного параметра дорівнює 0, то буде заборонено відображення панелі інструментів Швидкий запуск-

TaskbarNoDragToolbar - при встановленні значення цього параметра рівним 1 буде заборонено перетягування користувальницьких панелей інструментів на Панель завдань-

NoMovingBands - якщо значення даного параметра дорівнює 1, то буде заборонено зміна довжини панелей інструментів-

NoCloseDragDropBands - при встановленні значення цього параметра рівним 1 будуть заборонені операції перетягування і закриття панелей інструментів.

Існує також кілька унікальних можливостей настройки стандартної панелі інструментів Зв`язки. Зокрема, можна змінити назву папки каталогу% userprofile% Favorites, вміст якої буде відображатися в списку даної панелі інструментів. Для цього достатньо вказати назву папки в параметрі строкового типу LinkFolderName. Він знаходиться в галузі реєстру HKEY_LOCAL_MASHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion.

Всі зміни вступають в силу після перезавантаження комп`ютера.

Угруповання вікон.

У вікні редагування властивостей панелі завдань і меню Пуск на вкладці Панель завдань міститься прапорець Групувати подібні кнопки панелі завдань, при установці якого система автоматично групує однотипні кнопки на панелі завдань. За допомогою REG_DWORD-параметра TaskbarGroupSize, розташованого в розділі реєстру HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer Advanced, можна довільно встановити ту кількість кнопок (що належать одній програмі) на панелі завдань, при досягненні якого система почне угруповання. Якщо значення даного параметра дорівнює 0, то при нестачі місця на панелі завдань вікна будуть групуватися, починаючи з тих, які були відкриті раніше. Якщо значення параметра дорівнює 1, то вікна будуть групуватися, починаючи з тих, які були відкриті пізніше. Решта значення даного параметра визначають кількість вікон однакових додатків, починаючи з якого вони будуть групуватися в одне. Щоб зміни вступили в силу, комп`ютер потрібно перезавантажити.

Якщо ж ви взагалі хочете заборонити угруповання вікон, то потрібно присвоїти REG_DWORD-параметру TaskbarGlomming, розташованому в галузі HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer Advanced, значення 0. Зміни також вступлять в силу після перезавантаження.

І ще трохи про угруповання вікон. Як правило, значок, який відображається на кнопці згрупованих завдань, нічим не відрізняється від значка, що відображається на кнопці одинарної завдання. Існує можливість зміни значка, що відображається на кнопці згрупованих завдань. Для цього достатньо ввести шлях до значка в параметрі строкового типу TaskbarGroupIcon, розташованому в галузі реєстру виду HKEY_CLASSES_ROOT Applications "назва програми».

Наприклад, щоб змінити значок групи для вікон Провідника, потрібно скористатися параметром гілки реєстру HKEY_CLASSES_ROOT Applications explorer.exe.

Вимога фокуса.

Будь-якому користувачеві знайома ситуація, коли на панелі завдань починає блимати кнопка програми, що вимагає активізації (відкриття вікна, введення даних і т. П.). Можливості системного реєстру дозволяють регулювати кількість спалахів кнопки. Для цього в розділі HKEY_CURRENT_USER Control Panel Desktop призначений REG_DWORD-параметр ForegroundFlashCount, якому за замовчуванням присвоєно значення 3. Фрагмент REG-файлу з відповідним значенням наведено нижче.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER Control Panel Desktop]

«ForegroundFlashCount» = dword: 00000003

«ForegroundLockTimeout» = dword: 00030d40

Слідом за параметром ForegroundFlashCount розташовується параметр ForegroundLockTimeout (також типу REG_DWORD), значенням якого є величина інтервалу часу, відведеного на миготіння (після закінчення цього інтервалу програма, яка потребує фокус, автоматично перейде на передній план), за замовчуванням - 200 000 мс. Цей параметр можна також задавати довільним чином. Відповідний REG-файл розташовується на компакт-диску, що додається до книги, за адресою Файли реєстру Інтерфейс InterMig.reg. Всі зміни параметрів ForegroundFlashCount і ForegroundLockTimeout вступають в силу після перезавантаження комп`ютера.

Інші ActiveX-об`єкти

Вище ми розглянули кілька можливостей настройки ActiveX-об`єктів на прикладі значка Кошики. Далі в цій книзі також будуть приведені деякі приклади можливостей настройки ActiveX-об`єктів.

Крім Кошики, в операційній системі Windows Vista присутні і багато інших ActiveX-об`єкти, що створюють свої значки. Зараз ми розглянемо CLSID-номера деяких з них:

Установка устаткування: {7A979262-40CE-46ff-AEEE-7884AC3B6136} -

Диспетчер пристроїв: {74246bfc-4c96-11d0-abef-0020af6b0b7a} -

Принтери: {2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} -

Сканери та камери: {00f2886f-cd64-4fc9-8ec5-30ef6cdbe8c3} -

Автозапуск: {9C60DE1E-E5FC-40f4-A487-460851A8D915} -

Управління кольором: {B2C761C6-29BC-4f19-9251-E6195265BAF1} -

Властивості папки: {6DFD7C5C-2451-11d3-A299-00C04F8EF6AF} -

Персоналізація: {ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921} -

Відео: Налаштування терміналу QUIK 7 / Урок 1 Огляд інтерфейсу

Speech Recognition Options: {58E3C745-D971-4081-9034-86E34B30836A} -

Панель завдань і меню »Пуск»: {0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1} -

Центр обслуговування: {CB1B7F8C-C50A-4176-B604-9E24DEE8D4D1} -

Властивості бічної панелі Windows: {37efd44d-ef8d-41b1-940d-96973a50e9e0} -

Windows Sideshow: {E95A4861-D57A-4be1-AD0F-35267E261739} -

Адміністрування: {D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153} -

Центр архівації та відновлення: {335a31dd-f04b-4d76-a925-d6b47cf360df} -

Шифрування диска BitLocker: {D9EF8727-CAC2-4e60-809E-86F80A666C91} -

Програми за замовчуванням: {17cd9488-1228-4b2f-88ce-4298e93e0966} -

Центр спеціальних можливостей: {D555645E-D4F8-4c29-A827-D93C859C4F2A} -

Шрифти: {D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152} -

Батьківський контроль: {96AE8D84-A250-4520-95A5-A47A7E3C548B} -

Відео: 3dsMax 2016 1 + 1 Елементи інтерфейсу

Та знаряддя: {78F3955E-3B90-4184-BD14-5397C15F1EFC} -

Електроживлення: {025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D} -

Звіти про проблеми і їх рішення: {FCFEECAE-EE1B-4849-AE50-685DCF7717EC} -

Програми та засоби: {7b81be6a-ce2b-4676-a29e-eb907a5126c5} -

Система: {BB06C0E4-D293-4f75-8A90-CB05B6477EEE} -

Облікові записи користувачів: {60632754-c523-4b62-b45c-4172da012619} -

Windows CardSpace: {78CB147A-98EA-4AA6-B0DF-C8681F69341C} -

Захисник Windows: {D8559EB9-20C0-410E-BEDA-7ED416AECC2A} -

Брандмауер Windows: {4026492F-2F69-46B8-B9BF-5654FC07E423} -

Служба Windows Update: {36eef7db-88ad-4e81-ad49-0e313f0c35f8} -

Ініціатор iSCSI: {A304259D-52B8-4526-8B1A-A1D6CECC8243} -

Центр управління мережами і загальним доступом: {8E908FC9-BECC-40f6-915B-F4CA0E70D03D} -

Центр синхронізації: {9C73F5E5-7AE7-4E32-A8E8-8D23B85255BF} -

Центр пристроїв Windows Mobile: {5ea4f148-308c-46d7-98a9-49041b1dd468} -

Отримання програм: {15eae92e-f17a-4431-9f28-805e482dafd4} -

Управління бездротовими мережами: {1FA9085F-25A2-489B-85D4-86326EEDCD87} -

Мережа (WORKGROUP): {208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D} -

Мережа: {F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C} -

Комп`ютер: {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} -

значок Панель управління, що відкривається в класичному вигляді: {21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} -

значок Панель управління, що відкривається у вигляді за категоріями: {26EE0668-A00A-44D7-9371-BEB064C98683} -

значок Панель управління, який в списках відображається не як список, що розкривається, а як посилання: {5399E694-6CE5-4D6C-8FCE-1D8870FDCBA0} -

Пошук: {2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} -

Довідка та підтримка: {2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} -

Виконати: {2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} -

Налаштування доступу програм і замовчувань: {2559a1f7-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} -

Sync Center Conflict folder: {289978AC-A101-4341-A817-21EBA7FD046D} -

Sync Setup Folder: {2E9E59C0-B437-4981-A647-9C34B9B90891} -

Згорнути всі вікна: {3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257} -

Придбання програм через Інтернет: {3e7efb4c-faf1-453d-89eb-56026875ef90} -

Відновлення системи: {3f6bc534-dfa1-4ab4-ae54-ef25a74e0107} -

Документи: {450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103} -

Головне меню: {48e7caab-b918-4e58-a94d-505519c795dc} -

значок профілю користувача: {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} -

Кошик: {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} -

Компоненти Windows: {67718415-c450-4f3c-bf8a-b487642dc39b} -

Сумісність із мережею: {7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E} -

Сумісність із мережею: {992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48} -

Sync results folder: {71D99464-3B6B-475C-B241-E15883207529} -

Облікові записи користувачів: {7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153} -

Центр забезпечення безпеки: {9f433b7c-5f96-4ce1-ac28-aeaa1cc04d7c} -

Offlines file folders: {AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E} -

Встановлені оновлення: {d450a8a1-9568-45c7-9c0e-b4f9fb4537bd}.

провідник

В даному розділі ми, використовуючи можливості системного реєстру, навчимося керувати відображенням ряду елементів і змінювати деякі режими роботи Провідника.

Стрілка на ярликах

Після створення ярлика в його нижньому лівому куті стрілка (рис. 5).

Мал. 5. Стрілка у ярлика

Однак не всім подобається наявність таких стрілок. Щоб приховати їх, необхідно в розділі реєстру HKEY_CLASSES_ROOT lnkfile видалити строковий параметр IsShortcut, після чого перезавантажити комп`ютер. В результаті стрілки на ярликах більше не відображаються.

Для повернення до вихідного стану потрібно знову створити в розділі HKEY_CLASSES_ROOT lnkfile строковий параметр IsShortcut і перезавантажити комп`ютер.

Суфікс - Ярлик

За замовчуванням при створенні ярлика на файл методом переміщення з натиснутою правою кнопкою миші (або за допомогою команди Створити ярлик контекстного меню файлу) буде створено ярлик, який має назву виду «назва вихідного файлу» - Ярлик.

Ви можете заборонити можливість додавання суфікса - Ярлик до створюваного ярлика. Для цього досить привласнити параметру REG_BINARY-типу link значення 0. Даний параметр розташований в галузі реєстру HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer.

Наприклад, нижче наведено текст REG-файлу (розташування файлу на компакт-диску - Файли реєстру Режими NoLinkSuffixs.reg), що забороняє відображення суфікса - Ярлик.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer]

«Link» = hex: 00,00,00,00

Зміни вступають в силу після перезавантаження комп`ютера.

Ярлик на віддалений файл

Якщо ви намагаєтеся запустити ярлик, який посилається на неіснуючий файл, то операційна система починає пошук файлу у всіх каталогах, зіставлених з даними ярликом. Для цього вона використовує ідентифікатор файлу, на який посилається ярлик.

Якщо ж за допомогою ідентифікатора файлу не вдається знайти потрібний файл, то операційна система виконує повний пошук потрібного файлу на відповідному розділі диска.

Ви можете змінити параметри пошуку файлу, на який посилається ярлик. Для цього застосовуються три параметра REG_DWORD-типу гілки реєстру HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer-

NoResolveSearch - якщо значення даного параметра дорівнює 1, то не буде виконуватися пошук файлу на всьому розділі диска-

NoResolveTrack - при встановленні значення цього параметра рівним 1 не виконуватиметься пошук за ідентифікатором файлу-

LinkResolveIgnoreLinkInfo - якщо значення даного параметра дорівнює 1, то не буде виконуватися пошук файлу по вихідному шляху.

Продовження знайомства з реєстром windows vista в наступних статтях.

Поділися в соц мережах:
Cхоже

Увага, тільки СЬОГОДНІ!